19e zondag door het jaar A - 2005

God, we danken u voor Elia, uw profeet, die in de stilte uw aanwezigheid mocht ervaren.
We danken U voor Jezus uw Zoon, die ons vertrouwen geeft in uw aanwezigheid wanneer angst ons onzeker maakt.

We danken U voor alle mensen die in navolging van Jezus omzien naar de gekwetste mens.
We danken U voor alle mensen die hun bronnen van levend water niet voor zichzelf houden, maar telkens weer de dorst lessen van hen die hunkeren naar leven.

God, we danken U voor hen, die werken aan ruimte en opvang voor zwervers en daklozen;
We danken U voor hen die gastvrij en van harte zich openstellen voor allen, die naar lichaam of geest gewond zijn.
God, we danken U voor alle pastoraal werkenden en voor allen die zich dagelijks inzetten om de blijde boodschap in onze tijd vorm te geven
God, we danken U voor dit samenzijn, voor onze verbondenheid met U en met elkaar.

We danken U vooral voor uw reddend en bemoedigend woord, voor uw woorden van trouw en nabijheid.

Zegen ons opnieuw met de dauw van uw genade.

* naar Piet Vervaet