19e zondag door het jaar A - 2005

Vanuit de angst in de boot naar Jezus toegaan


Heer, blijf het mij toefluisteren
telkens wanneer de angst
sterker wordt
dan het vertrouwen
en wanneer het ongeloof
sterker wordt dan de liefde.
Vertel het mij,
elke dag opnieuw: