16e zondag door het jaar A - Wijsh. 12,13.16-19

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 134 niet laden
Er is geen andere God dan U
om zorg te dragen voor ons.
Er is niemand boven u
waaraan u moet rekenschap geven.
Uw gezag schraagt uw rechtvaardig handelen.
Omdat allen aan u, zonder onderscheid, moeten gehoorzamen
toont Ge u zachtmoedig.
Als men twijfelt aan uw gezag
dan pas toont Ge uw macht,
zodat ook deze twijfelaars
geen voet hebben om op te staan.
Wij weten Heer dat hoe groot uw gezag is,
en beseffen dat ge geen macht hoeft te gebruiken,
daarom is uw oordeel steeds mild en zacht.
Gesterkt door Uw voorbeeld beseffen wij:
dat een rechtvaardig man een mensenvriend is
en dat voor ons, zwakke mensen,
na elke val weer kans is op opstanding.