Parabel van

Geen onderscheid tussen goeden en slechten


Heer God, het is niet makkelijk
te geloven dat uw liefde
geen grenzen kent.
In mijn binnenste weet ik wel
dat U er voor iedereen wilt zijn,
maar ik kan dat vaak
heel moeilijk vertalen
in mijn samenleven met mensen.
Soms maak ik trouwens zelf
een onderscheid tussen
zogenaamde