Voorbede voor natuurrampen (2005)

Voorbede

Heel bijzonder gedenken wij vandaag de ontelbare slachtoffers van de aardschok in Kasjmir, die Pakistan, Afghanistan en India trof, en van de doortocht van de orkaan Stan in Latijns-Amerika:      L.O.B.

Wij denken aan hen die have en goed zijn verloren en dakloos rondzwerven; aan hen die hun meest geliefden betreuren, die ontroostbaar zijn om het verlies van hun kinderen…       L.O.B.

Wij denken aan de hulpverleners die alles doen om mensenlevens te redden en aan hen die machteloos staan tegenover deze tragedie…

Laat ons bidden.