Egeltje of Bengeltje (2011)

Elk jaar voor de verjaardag van een moeder vroegen haar kinderen welk cadeau zij graag op haar verjaardag wilde hebben. Steenvast kregen die kinderen dan te horen dat zij lieve kinderen wilde! Dat leverde telkens weer een diepe zucht op! Maar dat zijn we toch? Moeder glimlachte dan geheimzinnig, Hopeloos stelden haar kinderen dan de volgende vaak praktische cadeaus voor: bijvoorbeeld een nieuwe mixer, stofzuiger of strijkijzer zodat hun huis of kleren weer of nog sneller op orde zijn . Pas laat in de pubertijd snapten die kinderen dat zij graag zag dat wij allen die klussen zelf eens deden! Sommige kinderen leren het nooit. Zo is het vandaag ook. Jezus is Jarig en wij vragen aan Maria wat HIJ wil hebben voor zijn verjaardag. Maria zal dan het zelfde antwoord geven als elke moeder “dat jullie Engeltjes zijn of worden en geen Bengeltjes!” Bengeltjes zijn stoute of afgevallen engelen of al verwende kinderen. Voor dat antwoord hoeft Maria niet op aarde te verschijnen omdat iedereen dat al lang weet en het zelfs in zijn hart voelt. Ons Hart is om lief te hebben en is zelfs zo gemaakt door God. Ben ik een engeltje of soms een “beetje dom of zelfs stout” bengeltje? Dat is de boodschap van vandaag in het evangelie.


Ons aards paradijsje willen wij telkens weer juist graag voor de kerst van de binnen en buiten kant op orde hebben en op tijd alle plooien weer gladstrijken. Net zoals de profeet Jesaja ons enkele weken geleden opriep. “Maak de paden recht voor de Heer”.
Van Bengel naar Engel hoe doe je dat?
Wanneer het gladstrijken van een plooi in een persoonlijke relatie met iemand 1 op 1 (nog?) niet mogelijk was of is heeft onze kerk het sacrament van de persoonlijke biecht via een officieel aangestelde bemiddelaar. Ook geeft het u de mogelijkheid dat u mee heeft? gedaan aan onze bijzondere boeteviering van 19 december om 19:00. Als ik het populistisch zeg is dat een gratis krachtige “groepstherapie” of uw persoonlijke management gereedschap de BAAR dat is een afkorting voor Business After Action Revieuw. In het gewoon Nederlands bedoelen wij “wat ging goed en waar is nog? ruimte voor verbetering? Deze management truc om je zelf te verbeteren is telkens voor de Kerst en Pasen. Opgeruimd staat netjes. Dan heeft u al gedaan wat binnen uw eigen vermogens lag ondanks het feit dat die ander dat cadeau nog niet wil, kan, of zelfs durfde aan temen . Als men uw onbaatzuchtige gebaar en wel gemeend excuus nog steeds niet begrijpt weet alleen God waarom dat nog zo is. Jezus riep toen hij aan het kruis hing “heer vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”. Toen hij weer is opgestaan liep hij zelfs door twee gesloten deuren. Blijf dus doorgaan met de tegenpartij net zoals onze God dat telkens weer doet. Zelfs als u zich zelf gekruisigd voelt. Sta op! Wat er ook is gebeurd blijf niet jammeren en klagen. Liefde is juist een werkwoord. Zo maak je de kracht van de liefde al op aarde zichtbaar.

Als je net de plooi weer eindelijk recht hebt lijkt de volgende fout al weer in aantocht. Drie koningen zijn al onderweg met goud wierrook en mirre Maak je die kleine Jezus blij met zo een cadeau? Veel mensen wel omdat ze dat de “vrijheid” geeft dat ze nu zoveel geld hebben dat ze niet meer hoeven te werken en vast gaan “genieten” van het aardse paradijs. De Bijbel vertelt ons niet hoelang Jozef en Maria het financieel konden uitzingen met dat cadeau van die koningen. Mogelijk kwam het van pas voor de vlucht naar Egypte. Ook Jezus heeft tot zijn 30e jaar gewerkt. Als U volgende week terugkomt hoort u waarom die koningen juist dit cadeau mee namen. Deze clifhanger stimuleert u om in plaats van 1 keer per jaar nu eens 2 keer per jaar in dit huis thuis te komen. Dat is in korte tijd 50% winst in deze tijden van diepe crises.
Elk huisje heeft zijn kruisje
Dat is zeker dit jaar zwak uitgedrukt voor dit huis. Stel dat u ondanks alles net zo als God dat telkens ook met ons doet dat U vergeeft! Zoals bijvoorbeeld bij Ajax waar het bestuur er ook goedbedoeld een potje van maakt. Het gaat bij het voetbal spel net zo als het “spel” van God met ons. Hij GOD sluit niemand uit.
U bent aan de bal.
Wanneer u volgende week luistert is het zomaar mogelijk dat het Vox populi zich onderling afvraagt wie is dat? Plots staat dan nog een engel van de heer want dat bent u NU al voor God in onze Basiliek. Nieuwsgierig geworden vraagt men misschien naar uw bedoelingen en u antwoord: vreest niet want ik zoek de Heer? Die vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk die ik –nog- niet begrijp. Omdat taal alleen vaak verwoesting zaait en men sprakeloos is zegt niemand u iets maar wijst men U op een kribbe en het Tabernakel
Wat zit daar nu in ( als kado?) voor mij vraagt u zich af?

Even rekenen! Jezus is bijna 2011 minus 33 jaren (zijn kalenderleeftijd toen hij stierf en weer opstond) dat is 1978 jaren aanwezig in het Tabernakel en de kribbe. Dus HIJ IS HET LICHT VAN DEZE WERELD leeft nog steeds onder ons? *JA!*
Als je zijn kind *weer* durft te zijn. Opeens viel –eindelijk- het kwartje niet alleen voor u maar ook voor de paplepelkatholieken en zijn voegde zich bij u onze engel J een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.” Zeker weten dat God’s zoon in zijn tabernakel glimlacht omdat wij EINDELIJK begrijpen dat als wij nu al als engeltjes mogen leven. Niet alleen Hij G maar ook wij zullen zo een echt Zaligkerstfeest en Zalig 2012 tegemoet gaan en een licht zijn voor anderen. Treuzel niet durft u die dagelijkse liefdes relatie en toekomst aan? Alle komende eeuwen in eeuwigheid. Dat is niet kinderachtig