Wees gewoon jezelf, niet iemand anders!

Beste vrienden,

Carnaval staat weer voor de deur! In sommige streken is dat een hele gebeurtenis. Iedereen vraagt zich af:”wat zal ik dit jaar voor het carnavalsbal aantrekken? In wie of wat zal ik me dit jaar verkleden? In onze streken zijn het vooral nog de kinderen die eventueel verkleed naar school gaan om daar carnaval te vieren.

Maar ook buiten carnaval gebeurt het wel dat we horen: Ik moet naar een receptie, een feest of een bal, en ik heb niets meer om aan te trekken. want al die kleren die in de kast hangen, die heb ik al eens aangehad, ik heb echt iets nieuws nodig.

Over een dergelijke situatie wordt dikwijls gespot en ze wordt ook meestal niet ernstig genomen, net zoals Jezus ons probleem om iets passends te vinden om aan te trekken ook niet echt ernstig neemt. Wat moet dat toch: Maak je toch geen zorgen. De lelies op de velden zien er toch altijd nog veel beter uit dan jullie.  

Jezus heeft er natuurlijk helemaal niets tegen dat wij ons goed zouden kleden. Maar de problemen die wij ons soms over onze garderobe maken zijn Hem totaal vreemd; Vooral als het om verkleden gaat. Om eerlijk te zijn, Hij heeft het niet hoog op met verkleden.

Vooral dan wanneer we ons verkleden buiten die korte periode van carnaval – gewoon gedurende het jaar. Want dat we ons alle dagen weer verkleden, rollen spelen, dat we telkens weer dat doen wat men van ons verwacht, of wat wij denken dat de anderen van ons verwachten, daar heeft Jezus het niet zo voor. Dat we maskers dragen waarachter wij ons verschuilen, dat we onze gevoelens niet echt tonen en zelfs hier en daar ook wel gevoelens huichelen die er helemaal niet zijn, dat is helemaal niet zijn ding. Dat we iedereen eigenlijk dagelijks weer iemand voorspelen die we uiteindelijk niet zijn, dat gaat Jezus helemaal niet af.

Jezus is voor de rechte weg, hij wil dat ons “Ja” ook “Ja” zij en ons “neen”, “neen”. Geen “misschien” of “we zullen wel zien”.

En hoeveel eenvoudiger zou ons leven niet zijn wanneer wij de anderen altijd open en eerlijk zouden tegemoet treden, wanneer die anderen altijd onmiddellijk zoude weten wat voor vlees ze met ons in de kuip hebben. En hoe gemakkelijk zou het voor ons niet zijn wanneer we ons niet steeds zouden moeten afvragen of die anderen het ook eerlijk met ons menen, of ze ons niet zullen willen beetnemen en of je wel alles wat ze zeggen kan geloven? Jezus van Nazareth heeft ons een authentieke mens voorgeleefd, een mens die zich niet anders voordeed dan Hij was, die rechtlijnig was en juist daardoor ook geloofwaardig. Wij zouden ook zo kunnen zijn, maar hoe dikwijls zijn wij ook zo?

Misschien kunnen we dat juist in deze dagen eens uitproberen. Laten we ons gewoon zo gedragen zoals we zijn. Het is misschien wel de beste verkleding die er bestaat. Het zou zelfs kunnen dat sommigen echt zouden schrikken wanneer wij ons voordoen zoals we werkelijk zijn. Misschien zouden sommigen ons zelfs niet meer herkennen.  Amen