Maak u geen zorgen...

este vrienden,


Het zou toch wel bijzonder goed zijn als we allemaal een volledig zorgenvrij leven zouden kunnen leiden, vinden jullie dat ook niet?  Soms hebben we dat gevoel wel heel even als we op verlof zijn: je geen zorgen moeten maken, even geen stress hebben en niet bang moeten zijn – dat hoop ik tenminste voor ieder van u!     

Maar in ons dagelijks leven ziet het er doorgaans heel anders uit.   Daar proberen we de zorgen de baas te blijven door te proberen om alles te voorzien en ons met allerlei verzekeringen tegen alle mogelijke risico’s in te dekken. 

Maar; al probeer ik mijn leven en mijn werk nog zo goed te plannen, ik moet toch telkens weer toegeven dat ik niet alle zorgen kan wegplannen. De meeste perikelen komen toch altijd weer onverwacht en op het slechtst mogelijke moment te voorschijn. Op enkele minuten kan ons perfect geplande leven, ja zelfs ons ganse leven zelf totaal overhoop worden gegooid.  We kunnen dus wel plannen maken voor de toekomst, maar dat maakt onze toekomst nog niet planbaar.   
Maar hoe kan ik dan normaal leven zonder door al die dagelijkse zorgen, die me in het leven hinderen, te worden opgevreten?   En dan komen we exact aan het punt waar Jezus ons zegt: “Maak je geen zorgen over de dag van morgen; de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Het is al genoeg dat iedere dag zij eigen plaag heeft.”   Ja, tof hoor! Wie van ons hier kan het zich veroorloven om zo te denken?  Dat kunnen in onze tijd alleen nog kinderen, of, af en toe lukt het ons ook nog, zoals gezegd, in de eerste dagen van ons verlof.   Maar anders? Tenslotte leven we toch allemaal in een maatschappij waar ons door de politiek voortdurend wordt voorgehouden hoe belangrijk het is om ook persoonlijk de nodige voorzieningen voor later te treffen. 

Wij moeten verzekeringen afsluiten voor ziekte, inboedel, brand en ongevallen. En vergeet alstublieft niet om een Levensverzekering en/of een extra pensioenverzekering af te sluiten.    

Is Jezus op dit gebied niet te naïef?  We leven toch echt niet in een wereld waarin we alles in de schoot geworpen krijgen. Het zou toch totaal onverantwoord zijn, ook tegenover onze kinderen, als we gewoon lui in onze zetel zouden blijven liggen en de anderen daarvoor later de rekening laten betalen.  Maar wie denkt dat Jezus een dergelijke houding zou goedkeuren, die heeft Hem totaal verkeerd begrepen. Hij zegt nergens dat we ons leven als een soort eindeloos verlof mogen betrachten. Integendeel:  Denk maar eens aan de parabel van de ontrouwe dienaar die Hij verwijt dat hij zijn talenten heeft begraven in plaats van er mee te werken. Of de arbeiders in de wijngaard die in de gloeiende hitte van de dag moeten werken. Neen, Jezus wil ons er beslist niet toe aanzetten om de handen in de schoot te leggen en met onze duimen te draaien.  En Jezus’ leerlingen liepen ook niet naakt door het landschap maar waren allemaal ordentelijk gekleed.

Het gaat Jezus duidelijk om iets anders. Hoe zegt Hij het ook weer: “Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die hen voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij?  Daar gaat het dus om: hoeveel wij voor onze hemelse Vader waard zijn en welke daarvan uiteindelijk de gevolgen zijn. Omdat we voor God zo veel waard zijn zorgt Hij voor ons en laat Hij ons ook nooit vallen.  Op hem kunnen en mogen we steeds vertrouwen. Niet meer en niet minder. En dat is juist waar het op aan komt: Jezus is er helemaal niet tegen dat wij ons voor onze ouderdom voorzien en hij is er ook niet tegen dat we ons financieel beveiligen. Uiteraard moeten we dat doen en daar worden we ook toe aangezet door ons gezond mensenverstand. Het probleem voor ons, christenen, is dus niet het zorgen voor onze financiële zekerheid. Maar de manier waarop we dat doen zou wel eens tot een probleem kunnen worden. Waar denken we aan, Wat is in ons leven het belangrijkste?

Jezus zegt ons duidelijk dat wij Hem alleen maar kunnen volgen als we ons helemaal aan Hem en de Vader toevertrouwen. Voor mij betekent dat, dat ik mijn ganse vertrouwen op dezelfde manier in God kan stellen zoals hopelijk een klein kind op zijn ouders kan vertrouwen. Dat ze er altijd voor hem zullen zijn en voor hem zullen zorgen.  Vertrouwen is voor Jezus het belangrijkste. Daarom herhaalt Hij met aandrang: “maak u geen zorgen en vraag niet: „wat zullen we eten? wat zullen we drinken? wat aantrekken? Daar gaat het de heidenen om. Onze hemelse Vader weet wat jullie nodig hebben” Veronderstelt Jezus dan misschien dat wij, met al onze zorgen, terug op weg zouden zijn naar het heidendom?   Zo zou je het ook kunnen begrijpen.   

Want het zich dagelijks zorgen maken, de voortdurende angst om toch maar alles perfect te doen, dat is iets wat we bij de heidenen vinden omdat hun Goden onberekenbaar en humeurig zijn en men eigenlijk nooit weet hoe je ze goed kan stemmen.  Maar onze God, die weet wat wij nodig hebben om te leven. Daarom is dat gedurige zich zorgen maken niet alleen overbodig, maar het is uiteindelijk ook een teken van wantrouwen tegenover God, ook al zijn we ons daar niet van bewust.   Men vertrouwt er gewoon niet meer op dat God ons “ons dagelijks brood” tijdig zal geven. Of nog scherper uitgedrukt: We vertrouwen er helemaal niet meer op dat God dat zal doen en we geloven ook niet echt dat Hij zich om ons bekommert. Daarom nemen we alles liever zelf in de hand en proberen we ons aan alle kanten veilig te stellen.. 

Zo verander je dan langzaam maar zeker van een Christenmens in een koopjesjager, wiens Bijbel bestaat uit de brochures van verschillende verzekeringsmaatschappijen en diverse tijdschriften voor een „Beter leven“.  Van daaruit is de stap naar de hebzuchtige belastingontduiker en de witte boordencriminaliteit dan ook niet meer zo groot. Denken we maar even aan de onverzadigbare geldgier van sommige CEO’s en bankmanagers en aan de angst die er bij velen omgaat sinds het bankgeheim van Luxemburg, Liechtenstein en Zwitserland al bijna even grote gaten vertonen als een Gruyèrekaas. Waarom doen mensen zoiets, wanneer ze toch reeds zo veel bezitten? Wanneer bezit een mens eigenlijk genoeg?    
Maar opgelet! Het geld is niet alleen bij mensen met toplonen tot tegenspeler van God geworden. Hoe velen van onze gewone medeburgers hebben niet het gevoel dat ze te kort werden gedaan en richten zich dan tot die , die door Jezus de Mammon werd genoemd.   Alleen, die Mammon eist grote offers aan tijd en gezondheid, aan vrijheid en levensvreugde. En wat brengt het uiteindelijk op? Het leven laat zich daar om geen seconde door verlengen, zegt Jezus, Al wat je daardoor gewonnen hebt zijn enkele Euro’s meer. Maar wat je verloren hebt is beduidend meer – je goede vertrouwensvolle relatie met de ware God. Is het dat werkelijk waard? 

Voor al onze dagelijkse beslommeringen geeft Jezus ons de volgende goede raad: Neem die dagelijkse plaag toch niet zo ernstig, ze komt er toch altijd weer aan. Martel jezelf er niet telkens weer mee! Gooi ballast uit, net zoals een ballonvaarder, zodat je weer aan hoogte kan winnen.  Want als Christen is er voor jou maar één ding belangrijk: het moet je om het Rijk Gods en om zijn gerechtigheid gaan. En daarmee bedoelt Jezus niet alleen een innerlijke ingesteldheid, maar ook een heel concreet handelen – ook vandaag -  en daar worden wij, christenen, op beoordeeld.   
Vandaag reeds zouden alle mensen ter wereld reeds zonder honger kunnen leven.  Dus moeten we ons niet afvragen: “wat gaan we eten?”, maar: “ hoe krijgen we allemaal voldoende te eten?”. Vraag niet: “Wat gaan we drinken?”, maar: “wat moeten we doen opdat alle mensen toegang zouden hebben tot zuiver drinkbaar water?”. 

Dat zoeken naar het Rijk Gods door actieve christelijke naastenliefde en onder de vorm van een geleefde gemeenschap waarin iedereen zijn eigen plaats heeft en ook welkom is, dat leidt onze blik af van onze eigen zorgen en opent hem terug voor God en voor zijn boodschap.   
Van diegenen die in hun leven bewust de nodige plaats geven aan God’s wil, daarvan zegt Jezus dat al het andere hen erbij zal worden gegeven. En mijn ervaring is, dat je Jezus steeds bij zijn woord mag nemen. Dan kan ik toch beter propagandist van zijn boodschap worden? Amen.